Mẫu đan khăn dâu tây

Mẫu đan khăn dâu tây rất đơn giản, chỉ cần bạn biết đan mũi lên và mũi xuống là làm được!

Ký hiệu: Mũi Purl: Mũi lên (kim phải đưa từ dưới lên)

Mũi Knit: Mũi xuống (kim phải đưa từ trên xuống)

Khăn len hình quả dâu tây

Khăn len hình quả dâu tây

Công thức:

– Gây số mũi chia hết cho 4+ 2 mũi bìa
– Dòng 1 và 3: Đan cả dòng toàn mũi Purl (mũi lên)
– Dòng 2: Knit 1, *(Knit 1, Purl 1, Knit 1) into one stitch, Purl 3tog*, lặp lại đoạn trong *…* cho đến khi còn 1 mũi, Knit 1
Tức là: 1 mũi xuống, *(đan 1 mũi xuống, vắt dây đan 1 mũi lên, vắt dây đan 1 mũi xuống vào cùng 1 mũi len trên kim trái), chập 3 mũi tiếp theo đan mũi lên*, lặp lại đoạn *…* đến hết hàng cho đến khi còn 1 mũi thì đan mũi xuống

– Dòng 4: Knit 1, *(Purl 3tog, (Knit 1, Purl 1, KNit 1) into one stitch*, Knit 1
Tức là: Đan 1 mũi xuống, *chập 3 mũi đan thành 1 mũi lên, (đan 1 mũi xuống, vắt dây đan mũi lên, vắt dây đan mũi xuống vào cùng 1 mũi len trên kim trái)*, lặp lại đoạn *…* cho đến khi hết hàng, còn 1 mũi thì đan xuống.

Sản phẩm khăn họa tiết quả dâu

Sản phẩm khăn họa tiết quả dâu

http://youtu.be/Saw2bXHqVK4

(Hà Nội, 2014)